Příprava povrchu, krok 1 - Chemické odmašťování


1. díl cyklu článků o předúpravě kovůtechnic logo
K povrchovým úpravám všech výrobku, pokud mají být provedeny správně a s reprodukovatelnou kvalitou neodmyslitelně patří čištění. Látek, které se mohou vyskytovat na povrchu výrobku je velké množství a jejich identifikace je důléžitá pro stanovení adekvátního procesu pro jejich odstranění.

Rozdělení nečistot podle zdroje:

Obecně pro potřeby popisu odstraňování látek, jež nejsou žádoucí na povrchu kovu, pro další operace, nazývejme všechny tyto produkty nečistotami. Tyto bychom mohli rozdělit do následujících skupin:
produkty oxidace - rez a různé další produkty korozivních procesů způsobených prostředím, produkty oxidace způsobené předešlými pokovovacími procesy, pasivační oxidy vzniklé samopasivací slitiny
oleje a tuky - mazací oleje, ochranné oleje, otisky prstů po manipulaci
ochranné prostředky a residua - antikorozní sloučeniny, fosfáty, metalické sloučeniny, leštidla, uhlíkaté sloučeniny, zbytky příměsí a pasivační prostředky nanesené během předchozích operací
Toto rozdělení má přínos z pohledu hledání zdroje kontaminace materiálu a předcházení zbytečného zanášení materiálu úpravou techniky skladování, dopravy či manipulace. Zde obecně platí, že čim delší dobu je povrch materiálu v kontaktu s nečistotami, tím složitější je jejich odstraňování, proto je snazší kontaminaci přecházet než jí následně odstraňovat, pokud to situace dovoluje.

Výběr čistících prostředků:

Z pohledu čištění  je velmi důležitý druh nečistot, ale první otázkou na začátku rozvahy o metodě čištění je, jaké je složení ošetřovaného materiálu. Například prostředek obsahující hydroxid sodný může být vhodným pro čištění slitin železa, ale naprosto nevhodným pro čištění slitin hliníku, zinkových odlitků, galvanicky upravovaných závitů a nebo pro výrobky ze žluté mosazi. Takový produkt by byl agresivní vůči jejich povrchu a přinesl by víc problémů než užitku. To je důvod proč je druh základního materiálu čištěného výrobku prvním a zásadním parametrem pro samotný výběr čistícího prostředku a je vhodné konzultovat výběr čistícího prostředku kompatibilního s daným materiálem.
Chemické odmašťovací lázně jsou většinou alkalické povahy a pracují při teplotách nad 50°C, některé lze kombinovat pro zvýšení výkonu s ultrazvukem. Vyjímkou je Remover Techno AL 32, který je určen pro odmaštění povrchu hliníku, pro který nejsou vhodné alkalické lázně kvůli možné oxidaci a zčernání povrchu.
Odmašťovat lze postřikem a nebo ponorem, máme v nabídce produkty pro obě varianty, ale nejdůležitějším parametrem pro výběr správné lázně je základní materiál. V tabulce níže máte uvedené jednotlivé produkty v naší nabídce a typ materiálu pro který jsou vhodné.

S výběrem konkrétního produktu či kombinace produktů Vám rádi poradíme.
Priprava povrchu krok 1

KONTAKT INFORMACE O NÁS
    L. Váchy 1582, 760 01 Zlín Obchodní podmínky Vše o nákupu
   577 105 713, 577 105 715 Dokumenty ke stažení O nás
   britrade@britrade.cz Doprava Kontakty

 
HRDÝ ČLEN SKUPINY BRITRADE GROUP


FacebookGR cafeGR ledikGR britradeGR Bratea
Copyright © 2018 BRITRADE, All rights reserved