Příprava povrchu, krok 3: Deoxidace a aktivace povrchu

technic logoOxidace je součástí redoxní reakce v které dochází zároveň k oxidace a redukci, vždy rovnovážným způsobem:oxid kovu + kyselina = sůl kovu (rozpustná ve vodě) + voda

kov + kyselina = sůl kovu + vodík (proton)

vodík (proton) + vodík (proton) = vodík (plyn)

Nežádoucí oxidace povrchu


Pokud má být kovový povrch po předchozích krocích odmašťování a elektročištění následně galvanicky pokoven, je žádoucí odstranit veškeré produkty oxidace z povrchu, ať už vzniklé před započetím procesu a nebo v jeho průběhu. Pro budoucí galvanické pokovení je přítomnost oxidů nežádoucí z následujících důvodů:
Snížená přilnavost - vrstva oxidů narušuje jednotnost povrchu a snižuje přilnavost nanášené vrstvy.
Snížená vodivost - oxidy kovu mají oproti kovu samotnému nižší vodivost, čímž snižují uniformnost povrchu.

Pro tento krok lze použít buď čistou kyselinu a nebo směs kyselin, vhodně může být použita například kyselina chlorovodíková nebo sírová, případně fosforečná (která musí být zahřáta pro zajištění vhodné účinnosti).
Použití čistě kyselin (například sírové), je nejlevnější řešení jak dosáhnout odstranění produktů oxidace z povrchu. Podle stavu povrchu, účinnosti předchozích přípravných kroků a požadavků následujících technologických kroků na čistotu povrchu lze zvýšit účinnost působení kyselin aditivy.
Tyto aditiva většinou obsahují povrchově aktivní a smáčecí složky - ty zajistí překonání povrchového napětí a kontakt lázně v celé ploše povrchu, čímž zvýší účinnost. Dále mohou snižovat vznik korozivních výparů, pomoci v odmašťování a odstraňování silikátů.
Z důvodu různých požadavků ať už technologických a nebo pro specifické potřeby vzniklé úpravou určitých kovů je produktová řada v této oblasti poměrně široká na to o jak zdánlivě jednoduchý krok se jedná.
Měď a její slitiny


U barevných kovů dochází jen vzdušnou oxidací k poměrně rychlému vzniku patiny, která nebývá u nových věcí žádoucí.* Pro tyto případy máme připravené produkty ať už se jedná o zesvětlení povrchu a zvýšení lesku dočasné, toto bývá případ kdy na měď je v následujícím kroku nanášen další kov. Případně pokud je barevný kov finální kovovou vrstvou, pak jsme schopni nabídnout produkt, který vytvoří čirou pasivní vrstvu chemickou cestou bez obsahu chromu se zvýšenou korozní odoloností.Remova 205 - mořící a zjasňující produkt pro měď a její slitiny

Protex 65 - pasivace určená pro měď a její slitiny

Tarniban 2000 - pasivace určená pro Měď a její slitiny, Stříbro, Zlato* - někdy bývá žádoucí docílit u nového výrobku patiny a rustikálního vzhledu, případně různých barevných odstínů a odlesků, i pro tyto případy máme produkty

Přehled dalších produktu v naší nabídce pro deoxidaci a aktivaci povrchu:

dexoxidace

KONTAKT INFORMACE O NÁS
    L. Váchy 1582, 760 01 Zlín Obchodní podmínky Vše o nákupu
   577 214 197, 602 530 112 Dokumenty ke stažení O nás
   britrade@britrade.cz Doprava Kontakty

 
HRDÝ ČLEN SKUPINY BRITRADE GROUP


GR cafeGR ledikGR britradeGR Bratea
Copyright © 2018 BRITRADE, All rights reserved