Utěsnění povrchu nové generace - Metasu Lubrusmetasu logo

 

   Metasu Lubrus je těsnící lak nové generace vyvinutý Japonskou pobočkou koncernu Technic na zakázku pro automobilku Toyota.
    Dva základní požadavky byly vysoká rezistence vůči korozi - minimálně 1000h v solné komoře a nízký koeficient tření, který se nebude měnit používáním dle normy VDA.
 

Pro jaké materiály je určený
 

Metasu Lubrus je určen pro kombinace:

 • galvanický zinek + chromátová pasivace
 • slitiny zinku + chromátová pasivace
 • chemické povlaky na bázi zinku
 

Nízký koeficient tření

 
   Smyslem tohoto požadavku ze strany Toyoty bylo, aby při utahování a povolování šroubů nenarůstal odpor způsobený narůstajícím koeficientem tření a tím pádem byl jednak usnadněn servis a jednak aby nedocházelo k mechanickému poškození komponent.
   Tohoto požadavku bylo dosaženo a produkt úspěšně splňuje příslušnou normu VDA (graf 1), kdy ani po 10 cyklech nedošlo ke změně koeficientu tření nad rámec přesnosti měření.
 
 
 
   Díky koncepci produktu, kdy se skládá ze tří komponent a je dodáván již namíchan, jsme schopni našemu zákazníkovi nabídnout možnost přesně si nadefinovat jaký chce výsledný koeficient tření, několik příkladů je uvedeno v tabulce 1.
 
 
* 1)  včetně technologie chemického povlakovaní vločkami zinku
 
 

Korozní odolnost
 

   Vzhledem k vysokým nárokům automobilového průmyslu, byl požadavek na odolnost v solné komoře 1000h a více pro kombinaci galvanický zinek+chromát+Lubrus. Tento požadavek produkt zvládá, červená rez se dokonce objevila u testované sady až po 1560h.
 

Vzhled
 

   Metasu Lubrus pozitivním způsobem ovlivňuje vzhled, je ho schopen sjednotit ať už se jedna o variantu na černé a nebo bílé chromáty - dokonce sjednotí vzled i u různých typů chromátů. Vedlejší efekt je, že výsledný povrch po aplikaci ztrácí iridiscenci.
 
 
 
 
 

Technologický postup

 
Schéma aplikace na kombinace Zinek+chromátová pasivace je následující:
 
 
   Je možné použít běžné vybavení díky tomu, že tento produkt využívá jako nosné médium vodu a není nebezpečný nebo agresivní.
      Metasu Lubrus se nanáší ponorem, následně je zapotřebí použít odstředivku pro odstranění nadbytečného laku. Pokud je nanášen na závěsu na větší předměty, pak je potřeba použít proud vzduchu namísto odstředivky. Jako finální krok procesu následuje sušení při 100°C po dobu 10minut.
 
 
   Tento produkt byl vyvinut pro automobilový průmysl, ale najde své využití všude tam, kde je požadavek na vysokou korozní odolnost a nízký koeficient tření, lze najít spoustu zajímavých aplikací tohoto procesu a pokud by byla tato technologie pro Vás zajímavá, rádi s Vám probereme její možnost pro Vaše specifické potřeby.

Vyjasnění a pasivace mědi a jejích slitin

měď

Vyjasnění a pasivace mědi a jejích slitin

Měď patří díky svým vlastnostem k hojně užívaným materiálům ať už se jedná o průmyslové použití a nebo sektor dekorativních výrobků.
Vyniká vysokou rezistenci vůči korozi díky autopasivaci kdy na povrchu přirozeně vznikají oxidy, které brání korozi. Nevýhodou tohoto přirozeného procesu je ztmavnutí povrchu díky čemuž se ztrácí počáteční lesk a které není rovnoměrné, což není vždy žádoucí ať už z pohledu dekorativního a nebo pokud potřebujeme nanášet galvanicky další vrstvy. Stejný problém postihuje i oblíbené slitiny mědi, jako je například mosaz, který také časem ztrácí lesk.

Vyjasnění povrchu (Remova 205)
Pro tento krok nabízíme kyselý produkt Remova 205. Hlavní parametry tohoto procesu jsou:
- pracovní čas 30-60 sekund
- pracovní teplota 15-30°C.
- přátelský pro obsluhu (výpary vznikají při dodržení pracovní teploty jen minimálně)
- 2v1 (dochází zároveň k vyjasnění a aktivaci povrchu)

Tento produkt je schopen odstranit veškeré produkty oxidace z povrchu čímž dojde k jeho vyjasnění. Takto připravený povrch je aktivovaný a lze na něj nanést další vrstvy, případně ho lze zapasivovat a nechat vyleštěnou měď jako finální pohledovou vrstvu.

Pasivace (Protex 65)
Pokud se bavíme o druhém případě, kdy chceme měď či její slitinu nechat jako pohledovou vrstvu u které z různých důvodů není žádoucí, aby došlo k opětovné oxidaci povrchu, pro tyto účely nabízíme produkt Protex 65. Samozřejmě zvýšení korozní ochrany využijeme i tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na dlouhodobě neměnný stav (např. letecký průmysl, elektrotechnika obecně, sektor dekoračních výrobků, atd.).


Základní parametry jsou:
- produkt se dávkuje do finální oplachové lázně
- dávkování 10-40 ml/l
- pracovní čas je 30-60 sekund
- pracovní teplota 20-60°C
- po tomto kroku by již neměl následovat bezprostředně žádný oplach
- ekologický produkt (Protex 65 neobsahuje sloučeniny chromu)
- odolnost povrchu dle UNI EN 4611 je 96 hodin (95% rel. vlhkost, 50°C, agresivní prostředí lidského potu)

Kataforetický lak nové generace

 
   Techniclear je katodický elektrolytický proces, podobný procesům galvanického pokovení kdy se namísto kovu nanáší elektrolyticky čistá a nebo obarvená polyurethanová pryskyřice. Povrch je následně vytvrzen při teplotě 120-160°C.
postdye na lesklem niklu
Obr.1: čirý lak a Postdye na lesklém niklu
 
Pro jaké materiály je vhodná tato technologie?
  Prakticky pro jakýkoliv vodivý materiál, může se jednat o ocel, měď, mosaz, hliník, nebo například plast potažený vrstvou chemického niklu. Tato technologie je vhodná pro jakýkoliv vodivý povrch.

Využití:

   Historicky nejvyužívanější oblastí je automobilový průmysl díky přidané hodnotě této technologie ať už jde o dokonalý vzhled, tvrdost či korozní odolnost. Další oblastí kde je hojně využívána tato technologie jsou estetické a užitné povrchy předmětů jako třeba kliky, části zámků, části světel, pohledové rámy, panty, šperky a bižutérie a další.

Charakteristiky povrchu:
kataforeza tabulka
Provozní servis:

Jedná se o proces na obsluhu velmi snadný, je potřeba mít pouze refraktometr a konduktometr. Vodivost je parametr, který je přímo úměrný aktuální koncentraci lázně. V rámci našeho servisu děláme k tomuto ještě hloubkovou analýzu v naší laboratoři a ověřujeme vlastnosti lázní nánášeného povlaku.

Výhody procesu:

 • Uniformní povlak, díky odporu, který vytváří sama vrstva je tento proces samoregulovatelný a dochází primárně k nanášení do míst kde je odpor nižší a tím pádem kde je i vrstva tenčí. Toto je velmi důležité u složitějších předmětů.
 • Snadná regulovatelnost tloušťky vrstvy.
 • Vynikající korozní odolnostVynikající krycí schopnost i na hranách
 • Může být použit k doplnění jakékoliv další povrchové úpravy jako finální vrstva.
 • Lázeň obsahuje kolem 2% rozpouštědel, takže nevznikají problémy nevznikají problémy s kapkami laku na povrchu jako u klasických laků a s výpary
 • Nedochází k zanášení vany a nevznikají problémy při nepravidelném provozu procesu


Provozní náklady:

 • Nízká cena zařízení ve srovnání s klasickým galvanickým procesem
 • Vysoká efektivita využití materiálu
 • Snadná kontrola tloušťky povrchu a tím pádem vytváříte vrstvu přesně dle požadavků zákazníka
 • Proces lze snadno automatizovat
 • Vynikající rychlost vylučování povrchu
 • Úspora díky absenci rozpouštědel
 • Pracuje se při pokojové teplotě
 • Jedná se o jednosložkový produkt (rozmícháváte prášek ve vodě, kde voda funguje pouze jako nosič, tj. není potřeba řešit rozpouštění ani vylučování při nepravidelném provozu, jednoduše se změří vodivost a doplní hladina vody, případně přisype produkt)


Životní prostředí:
 • Produkt vytváří velmi nízkou zátěž pro životní prostředí
 • Neobsahuje těžké kovy a toxické materiály
 • Nízké, prakticky nulové riziko pro obsluhu
 • Veškeré odpady mohou jít rovnou do kanalizace (není potřeba řešit spalování či jiné komplikované způsoby likvidace u kterých narůstají náklady, veškeré částice produktu lze odfiltrovat)


Doprava a provoz:
 • Produkt není toxický
 • Neni hořlavý
 • Nepatří mezi nebezpečné materiály pro přepravu


Barvení:

Řada Integral dye

   Tyto barvy se přidávají přímo do lázně s lakem, jsou netoxické a přidávají se obvykle v množství 5 až 15ml/l. Toto řešení je ideální pro velké série nebo pokud chcete produkovat jen určitou barvu.

Řada Post dye

   S tímto systémem jste schopni dosáhnout různých barev laku pouze ponorem. Například mosazného, měděného, zlatého nebo třeba bronzového vzhledu. Tento systém Vám umožnuje neuvěřitelným způsobem rozšířit nabídku pro Vaše zákazníky při minimálních nárocích na prostor a finance, ve srovnání s galvanickými povlaky.
ciry lak na letn mosazi
obr.3: čirý lak na leštěné mosazi
ciry lak na stribre
obr.4: čirý lak na stříbře

Odstraňovač laků a barev z kovů - produktová řada Technic Remova R

lacquer

    Ať už potřebujete odstranit starý lak a barvy z dílů, které mají být zrenovovány a nebo potřebujete znova nanést lak na nepovedený díl - z našeho produktu budete nadšeni.
  Lázeň je dodávaná připravená k okamžitému použití, po přelití do pracovní nádoby je potřeba pouze na jejím povrchu vytvořit cca 2,5cm vysokou vrstvu vody, která funguje jako bariéra proti odpařování a jako aktivační složka procesu odstraňování vrstev laků a barev.
  V rámci produktové řady nabízíme tři produkty - Remova RA, Remova RH, Remova RY. Tyto se liší jejich účinností a použitím. Rádi Vám podle Vašich specifikací pomůžeme vybrat ten nejvhodnější a provedeme v naší laboratoři test na Vašem vzorku a nebo Vám poskytneme vzorek lázně k vyzkoušení.

Přednosti tohoto produktu jsou:
- pracovní teplota maximálně 37,5°C
- není problém zanesení vody z oplachové vany
- jednoduché použití (není potřeba míchat, rozpouštět, atp.)
- vysoká účinnost

Použití:
Laky na bázi organických rozpouštědel, kataforetické laky, práškové laky (např. Komaxit) a další.

Příprava povrchu, krok 3: Deoxidace a aktivace povrchu

technic logoOxidace je součástí redoxní reakce v které dochází zároveň k oxidace a redukci, vždy rovnovážným způsobem:oxid kovu + kyselina = sůl kovu (rozpustná ve vodě) + voda

kov + kyselina = sůl kovu + vodík (proton)

vodík (proton) + vodík (proton) = vodík (plyn)

Nežádoucí oxidace povrchu


Pokud má být kovový povrch po předchozích krocích odmašťování a elektročištění následně galvanicky pokoven, je žádoucí odstranit veškeré produkty oxidace z povrchu, ať už vzniklé před započetím procesu a nebo v jeho průběhu. Pro budoucí galvanické pokovení je přítomnost oxidů nežádoucí z následujících důvodů:
Snížená přilnavost - vrstva oxidů narušuje jednotnost povrchu a snižuje přilnavost nanášené vrstvy.
Snížená vodivost - oxidy kovu mají oproti kovu samotnému nižší vodivost, čímž snižují uniformnost povrchu.

Pro tento krok lze použít buď čistou kyselinu a nebo směs kyselin, vhodně může být použita například kyselina chlorovodíková nebo sírová, případně fosforečná (která musí být zahřáta pro zajištění vhodné účinnosti).
Použití čistě kyselin (například sírové), je nejlevnější řešení jak dosáhnout odstranění produktů oxidace z povrchu. Podle stavu povrchu, účinnosti předchozích přípravných kroků a požadavků následujících technologických kroků na čistotu povrchu lze zvýšit účinnost působení kyselin aditivy.
Tyto aditiva většinou obsahují povrchově aktivní a smáčecí složky - ty zajistí překonání povrchového napětí a kontakt lázně v celé ploše povrchu, čímž zvýší účinnost. Dále mohou snižovat vznik korozivních výparů, pomoci v odmašťování a odstraňování silikátů.
Z důvodu různých požadavků ať už technologických a nebo pro specifické potřeby vzniklé úpravou určitých kovů je produktová řada v této oblasti poměrně široká na to o jak zdánlivě jednoduchý krok se jedná.
Měď a její slitiny


U barevných kovů dochází jen vzdušnou oxidací k poměrně rychlému vzniku patiny, která nebývá u nových věcí žádoucí.* Pro tyto případy máme připravené produkty ať už se jedná o zesvětlení povrchu a zvýšení lesku dočasné, toto bývá případ kdy na měď je v následujícím kroku nanášen další kov. Případně pokud je barevný kov finální kovovou vrstvou, pak jsme schopni nabídnout produkt, který vytvoří čirou pasivní vrstvu chemickou cestou bez obsahu chromu se zvýšenou korozní odoloností.Remova 205 - mořící a zjasňující produkt pro měď a její slitiny

Protex 65 - pasivace určená pro měď a její slitiny

Tarniban 2000 - pasivace určená pro Měď a její slitiny, Stříbro, Zlato* - někdy bývá žádoucí docílit u nového výrobku patiny a rustikálního vzhledu, případně různých barevných odstínů a odlesků, i pro tyto případy máme produkty

Přehled dalších produktu v naší nabídce pro deoxidaci a aktivaci povrchu:

dexoxidace
Příprava povrchu, krok 2 - Elektrochemické čištění

technic logo
V předchozím díle jsme probrali základní parametry a vlastnosti odmašťovacích lázní lázně pracují při teplotách blízkých pokojové teplotě. V dalším kroku je potřeba odstranit veškeré malé částice, které ulpěly na povrchu.

Elektrochemické čistící prostředky:

Elektrochemické čištění je schopné jednoduše odstranit nečistoty s kterými jiné způsoby čištění povrchu kovů těžko bojují, přesto je potřeba tento proces vnímat jakou součást celého cyklu přípravy povrchu, nejčastěji před galvanizací. Pokud již byl povrch před tímto krokem namáčen v chemickém čistícím prostředku, kde byly odstraněny hrubé nečistoty a většina tuků a olejů, dokáže elektrochemický čistící prostředek dokonale vyčistit zbytky po předešlém čištění a případně odstranit například jemné částice po broušení a leštění, které drží elektrostatickou silou. Elektrický proud dokáže narušit vazby mezi nečistotami a povrchem kde následně zafungují další komponenty lázně, které zaručí, že se nečistoty nevrátí zpět na povrch výrobku a zůstanou uzavřeny v lázni.
Obecně u těchto produktů od Italgalvano se pohybuje provozní teplota od 20°C výše, samozřejmě záleží na konkrétním produktu a konkrétním způsobu použití.

Anodické elektrochemicke čištění:
Čištěný materiál funguje jako anoda a během procesu nese pozitivní naboj. Na materiálu dochází ke generování kyslíku, který postupně vytváří souvislou vrstvu a pomáhá při mechanickém narušování vazeb mezi nečistotami a čištěným povrchem.
Kromě tohoto mechanického odstraňování nečistot dochází ke dvěma efektům, které je důležité zmínit.
Jak bublinky kyslíku vznikají na povrchu, shlukují se a rostou před tím, než se uvolní z povrchu, díky čemuž postupně vzniká rovnoměrná vrstva na celém povrchu. Předpokládá se, že statický náboj, který drží malé částice na povrchu je odváděn právě díky této vrstvě a díky tomu se částice snazeji uvolňují.
Druhý efekt zapřičiňuje chemické působení, oxidace a pokles pH mají také svůj vliv na povrch anody. Pokud toto probíhá v nadměrné míře, dochází například u mosazi, zinku a stříbra k barevným změnám na povrchu, vzniku skvrn, vylučování solí a naleptání povrchu.
Pokud je anodicky čištěn nikl, dochází k jeho pasivaci a je tím prakticky znemožněno jakékoliv následné pokovování pokud nebyl produkt znova zaktivován, podobně se chová i nerez ocel. U běžných typů ocelí k tomuto efektu nedochází, ale například ocel s vysokým obsahem uhlíku je potřeba během anodického čištění před tímto chránit kontrolou a úpravou podmínek procesu. Jak se postupně uvolňuje kyslík na povrchu anody, postupně klesá pH v jejím blízkém okolí. Tento efekt lze spatřit pokud je příliš nízko nastavená zákadní alkalita lázně a nebo pokud je v lázní málo přísad pro její stabilizování. Ocel začne být výrazně zoxidovaná a na povrchu se začnou vylučovat hydroxidy železa. Tato situace může být snadno zkorigována snížením proudu pod pracovní teplotu a nebo chemickým zvýšením pH lázně.

Katodické elektrochemické čištění:

Čištěný materiál je napojen v tomto případě na katodu a nese záporný náboj. Na katodě se během čištění uvolňuje vodík. Uvolňovaný plyn působí stejně jako kyslík u anodického procesu a dochází k uvolňování nečistot z povrchu materiálu způsobeného jeho generováním a pohybem. Jak vyplývá z rovnice reakce na katodě, vzniká ho dvojnásobek oproti kyslíku, což teoreticky znamená účinnější proces čištění povrchu než u opačného zapojení.  Přesto se tato metoda nedočkala širšího rozšíření v průmyslu. Toto se nestalo z následujících důvodů:
Vodíková křehkost - tento efekt výrazně snižuje mechanické vlastnosti materiálu a hlavně u konstrukčních materiálů může být zdrojem bezpečnostních rizik.
Galvanizace - je zde značné riziko, že se přenesou nečistoty, které nelze při letmé kontrole lázně vidět, z nádrže na povrch čištěného materiálu. Toto obsluha při běžné kontrole nemusí objevit, ale může to výrazně ovlivnit přilnavost povrchu během pokovování.
Katodické elektro čištění, pokud se důsledně udržuje čistota lázně tak, aby nedošlo k její kontaminaci problematickými částicemi, má své nesporné kvality při zpracování leštěné mosazi, zinku, slitiny zinku a obzvlášť pro nikl a niklované oceli bez rizika pasivace jejich povrchu.

Elektročištění se střídavou polaritou:

Tato metoda čištění slitin železa kombinuje obě předešlé metody, v pravidelných cyklech (například po 10s dochází ke změně polarity) a díky přesnému měření času lázně je možné a vhodné nastavit, aby byl čištěný materiál v poslední fázi před vypnutím zapojen jako anoda. Pravidelné střídání oxidace a redukce má za následek snazší rozpustnost nečistot oproti pouze jednofázovému zapojení a jejich efektivnější navázání pomocí komplexotvorných a chelátových přísad.
Koncentrace a důležité parametry elektrochemické lázně:

Elektrolýza je hlavní proces, který probíhá v lázni. Plyn, který během rozkladu vody pomáhá s odstraňováním nečistot (ať už se jedná o vodík a nebo kyslík, případně obojí) a jeho množství je přímo úměrné proudu, který prochází mezi elektrodami. Z toho vyplývá, že základní parametry, kterými lze sledovat koncentraci lázně jsou:
Vodivost lázně - ta je funkcí koncentrace čistícího prostředku v lázni a teploty při daném napětí. Čim vyšší je koncentrace a teplota, tim vyšší je vodivost a množství uvolněného plynu.
Použité napětí - proud roste s napětím, to znamená, že i množství vznikajícího plynu je jeho funkcí, přesto je potřeba udržovat napětí v rozmezí 10-12V, vyšší hodnoty jsou schopny způsobit "popálení" materiálu, případně způsobit zhrubnutí povrchu.
Čistota povrchu - tento parametr je ovlivněn proudovou hustotou a nastavená hodnota usměrňovače přímo ovlivní efektivitu čištění.
Rádi Vám poradíme s výběrem toho nejvhodnějšího produktu pro Vaše potřeby, přehled námi nabízených produktů v této kategorii dle základního materiálu naleznete v tabulce pod článkem.


Priprava povrchu krok 2

Vega 3000 - kyselý Zinek pro Vás!

Produkt Vega 3000 je zlatou střední cestou na poli kyselého Zinku. Nabizí širokou škálu benefitů, kvůli kterým je nejprodávanějším Zinkem v naší nabídce. Je schopen pracovat při vysoké proudové hustotě a ani při velmi aktivním promíchávání nedochází ke vzniku pěny. Je možné jej používat jak v kombinaci s chloridem amonným tak i s chloridem draselným a to do teploty až 40°C.
Provoz lázně je z pohledu provozních nákladů a náročnosti velmi dobře vyladěn, aby ani v jednom z těchto parametrů nepředstavoval pro zákazníka zátěž, navíc výsledná vrstva je velmi kvalitní co se lesku (je velmi lesklý i při nízké proudové hustotě), zatékání a přilnavosti vrstvy týče. Vega 3000 je schopen pronikat do problematických míst kde je větší stínění mnohem lépe než běžné kyselé zinky, což Vám mohou potvrdit naši zákazníci. Je tvořen dvěma složkami, bázi a leskem. V případě plné kompatibility, kterou Vám rádi otestujeme, lze na náš produkt přejít pouhým navázáním na aktuálně dodávanou chemii.

V naší nabídce máme i další Zinkové povrchy, ať už kyselé a nebo alkalické, například Betalux, který patří k tomu nejlepšímu co aktuálně trh s alkalickým Zinkem nabízí, vyniká vysokou zátékavostí a leskem a v kombinaci s černým chromátem vytváří nádherně černý povrch s vysokou korozivní rezistencí.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi s Vámi probereme vhodnost procesu pro Vaše potřeby.

Bc. Miroslav Schmidt
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Povrchové úpravy - nový katalog!

V sekci Galvanizace/Produktový katalog najdete náš nový katalog s aktualizovanými popisy a novými produkty, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. V blízké době Vám přineseme informace k novým produktům, které najdete v našem katalogu již nyní. Koncern Technic INC sdružuje 20 výrobních společností po celém světe, které spolupracují na vývoji nových produktů. S námi budete držet krok s dobou.

mapa

Galvanizace - rozšířili jsme portfolium!

Milí zákazníci a obchodní partneři, rádi bychom Vám oznámili, že se nám podařilo dohodnout se společností Technic Italgalvano na obchodním zastoupení pro Českou republiku a Slovensko v oblasti Galvanizace a povrchových úprav. Díky tomu se oblast našich služeb značně rozšířila a my pevně věříme, že to bude k Vaší plné spokojenosti. Se společností Technic spolupracujeme mnoho let v oblasti elektrografiky, jedná se o světového leadra v oblasti elektrochemie a jsme rádi, že se nám podařilo dohodnout zajištění přímého obchodního zastoupení pro náš trh v dalších oblastech jejich činnosti, více informací najdete v sekci Galvanizace.

Signmaking


zahrnuje nabídku materiálů pro řezanou reklamu, tiskovou reklamu
a prezentaci včetně potřebných pomůcek a souvisejících doplňků.Plotrové fólie                                                                                                                                                


 
Materiály pro digitální tisk    
Deskové materiály   
Prostředky pro  prezentaci   
Pomůcky a doplňky   
Archové materiály  
 
swatch

Fólie

pro nejrůznější použití od řezané reklamy na autě, budově, výloze či tričku
až po převleky vozidel, grafické úpravy interiérů i prosklených ploch.Samolepicí fólie

Válcované monomerické

krátkodobé

Válcované polymerické

střednědobé

Lité polymerické

dlouhodobé

Translucentní

světelná reklama

Transparentní

světelná reklama a vitráže

Reflexní

odrazná reklama viditelná za tmy

Wall Art

grafika na interiérové stěny

Fluorescentní (zvýrazňovací)

poutavé výrazné aplikace

Dekorační

blyštivé efektní dekorace

Speciální

tabulové, fotoluminiscentní, etched glass

Přenosné, montážní

pro vlastní aplikaci vyřezané grafiky

Wrapping fólie lité

celopolepy (převleky) vozidelOboustranně lepicí fólie

kašírování fotografií a plakátůNažehlovací fólie

grafika na trička, dresy, prac. oděvyMagnetické fólie

reklama na autech, ozn. kovových regálů


Dodáváme fólie renomovaných výrobců:

AveryDennisongrafol  3M Logo RGB 13mm Ritrama logo  Aslan Poli-tripeCreative AveryDennison 


<< zpět do sekce Signmaking

Čistící válce TEKNEK


           Firma TEKNEK je pionýrem v oblasti vysoce efektivního kontaktního čistění plochých povrchů od mechanických nečistot pro zvýšení kvality produkce.
Od roku 1984 instalovala více než 20000 zařízení v 60 zemích světa.


Čistící válce TEKNEK slouží k odstranění mechanických nečistot z každého plochého povrchu:
- nezpůsobují kontaminaci ani abrazi povrchu
- pro čistění skel, plastů, laminátů, fotografií, tiskařských sít atd.
   

TEKNEK DCR
ruční čistící válce


TEKNEK DESKTOP
mechanizované stolní čistící zařízení pro oboustranné čistění s automatickým odvalováním po čistící roli,
k dispozici je antistatické provedení             


TEKNEK CM8 
čistící zařízení na pojízdném stojanu, umožňuje oboustranné čistění, eliminaci statického náboje
obousměrný posuv, regulace rychlosti posuvu, dopravník na vstupu i výstupu


TACK MAT
Čistící samolepící rohože TackMat
Lepivý povrch rohože TackMat odstraňuje prach a mechanické nečistoty z obuvi při vstupu do čistých provozů.
Jedna rohož obsahuje až 20 snímatelných vrstev, k dispozici jsou různé rozměry rohoží.

ELEKTRONIKA: Sortiment pro výrobu a osazování desek plošných spojů


>> Nacházíte se v rubrice: ELEKTRONIKA


Výroba plošných spojů a jejich osazování jsou jedním z nejvíce sofistikovaných odvětví průmyslu.
V sekci ELEKTRONIKA najdete vše o našem sortimentu pro výrobu desek plošných spojů a osazování.


Sortiment pro:

A> VÝROBU DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ

         BARVY PRO DPS
         CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
         KARTÁČOVACÍ VÁLCE
         BEZOLOVNATÉ PÁJKY
         CÍN
         TECHNICKÉ FILMY
         VRTACÍ MATERIÁLY
         POMOCNÝ MATERIÁL

B> OSAZOVÁNÍ DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ

         ZALÉVACÍ A MASKOVACÍ HMOTY
         OCHRANNÉ LAKY
         VODIVÁ LEPIDLA
         ČISTÍCÍ MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU
         SILIKONOVÁ LEPIDLA A TĚSNÍCÍ HMOTY
         ZALÉVACÍ A POUZDŘÍCÍ HMOTY
         TEPELNĚ VODIVÉ MATERIÁLY
         SILIKONOVÉ VAZELÍNY A SMĚSI

VRTÁKY A FRÉZY, VRTACÍ PODLOŽKY PRO ELEKTRONIKU

Pro elektroniku i jiné použití nabízíme úplný sortiment vrtáků, fréz, frézovacích a drážkovacích kotoučů německého výrobce MPK Kemmer PCB Tools.
Jedná se o karbidové nástroje nejvyšší kvalitativní třídy s dlouhou životností, pro různé typy materiálů.

Katalog ke stažení zde

Nabídku materiálů pro vrtání doplňují vrtací podložky typu melamin a MDF a vstupní hliníkové plechy. 

Poptávku zašlete na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

BRITRADE Pro – nabídka pro elektronickou výrobu

Výroba plošných spojů a jejich osazování jsou jedním z nejvíce sofistikovaných odvětví průmyslu. V sekci ELEKTROGRAFIKA najdete informace o našem sortimentu pro výrobu desek plošných spojů a osazování.

KONTAKT INFORMACE O NÁS
    L. Váchy 1582, 760 01 Zlín Obchodní podmínky Vše o nákupu
   577 105 713, 577 105 715 Dokumenty ke stažení O nás
   britrade@britrade.cz Doprava Kontakty

 
HRDÝ ČLEN SKUPINY BRITRADE GROUP


FacebookGR cafeGR ledikGR britradeGR Bratea
Copyright © 2018 BRITRADE, All rights reserved