Obchodní podmínky

Nákup v internetovém obchodě Britrade.cz se řídí novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.


Základní údaje o provozovateli internetového obchodu Britrade.cz
Britrade Pro s.r.o.
Klimentská 1172/48
110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 49448943
DIČ: CZ249448943

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH.

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 577 105 715
Mobil: +420 602 530 112
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bankovní spojení:
CZK
číslo účtu 243306581/0300 ( ČSOB )


SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK1875000000004013697538
číslo účtu: 4013697538/7500 ( ČSOB Trenčín )

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku), pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel / kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Závazným provedením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Závazné potvrzení bude následně kupujícímu potvrzeno potvrzením objednávky.

Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či marketingových akcích. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Objednávka a zrušení objednávky
Hledání v ceníku e-shopu může provádět každý bez nutnosti registrace.

Vyznačená skladová dostupnost je pouze orientační. V případě nedostupnosti zboží či jeho momentálního vyprodání, budete o této skutečnosti informováni.

Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost (například cena produktu či měrná jednotka) a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví. V případě nesouhlasu objednávajícího si vyhrazujeme právo objednávku stornovat.

Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami, na které jste upozorněni před vlastním uskutečněním objednávky.

Zrušení objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na čísle +420 577 105 715

Dodací podmínky
V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje. Nedílnou součástí zásilky je přepravní list našeho smluvního přepravního partnera.

Úplný daňový doklad nebo fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.

U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, Vám zašleme informace o dostupnosti a dodání v co nejkratším termínu na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.

Zboží odesíláme do 4 pracovních dnů od obdržení objednávky, v případě jakéhokoliv zpoždění budete informování telefonicky, SMS či emailem.

Platební podmínky
Platbu za předmět smlouvy (zboží, služba) lze uhradit:

v hotovosti při osobním odběru
zálohou na BÚ prodávajícího – odeslána proforma faktura, kde je expedice uskutečněna až po jejím zaplacení na BÚ prodávajícího
dobírkou
platební kartou (na eshopu)

Při neuhrazení částky budeme účtovat penále 0,05% za každý den prodlení.

Ceny jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno v „akci" platí uvedená cena do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění pokud je zboží skladem, v případě vyprodání a dodávky nového druhu zboží zařazeného v e-shopu si vyhrazujeme právo přizpůsobit prodejní ceny aktuálnímu kurzu zahraničních měn.

Ceny zboží jsou konečné a jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH a PHE (recyklační poplatek).

Expediční poplatky účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy, který se může změnit dle platných aktuálních cen přepravce.

Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR. Při dodání do zahraničí si vyhrazujeme právo přizpůsobit ceny podle rozsahu zásilky.

Způsob přepravy
Převzetí osobně na prodejně L. Váchy 1582, 76001 Zlín
Geis parcel na adresu
Uloženka (Heureka Point)
Zásilkovna
Výdejní automaty

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:
Dobírkou (27,83,- Kč)
Hotovostní platbou v případě osobního převzetí v našich prodejnách (0 Kč)
Bezhotovostní platbou bankovním převodem (0 Kč)
Platba kartou na eshopu (0 Kč)

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

Převzetí zboží
Objednané zboží můžete převzít:
prostřednictvím přepravní společnosti
osobně v provozovně společnosti
V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás.

Záruční doba a reklamace
Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu 24 měsíců nebo prodlouženou v rámci podmínek stanovených konkrétním výrobcem nebo obchodním partnerem.

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho odborníka. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného kupujícím.

Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím i reklamační protokol a nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou.

Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou nebo odstoupením od kupní smlouvy. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete o způsobu řešení informován.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:

Neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
Mechanickým poškozením a opotřebením
Živelními pohromami

Vrácení zboží
Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o reklamaci a odpovědnosti za vady.

Zboží můžete vrátit osobně v sídle provozovatele internetového obchodu nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou.

Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vrácenému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží) včetně originálního obalu.
V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Dovolujeme si ve smyslu ust. § 14 zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informovat spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro námi prodávané výrobky věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce. Informace týkající se České obchodní inspekce naleznete na internetové adrese www.coi.cz

Informační oznámení k EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.


KONTAKT INFORMACE O NÁS
    L. Váchy 1582, 760 01 Zlín Obchodní podmínky Vše o nákupu
   577 105 713, 577 105 715 Dokumenty ke stažení O nás
   britrade@britrade.cz Doprava Kontakty

 
HRDÝ ČLEN SKUPINY BRITRADE GROUP


FacebookGR cafeGR ledikGR britradeGR Bratea
Copyright © 2018 BRITRADE, All rights reserved